วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

อำเภอเคลื่อนที่

กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่  (กศน.อำเภอหล่มสักเคลื่อนที่)

                วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ณ วัดถำ้สมบัติ  หมู่ที่ ๘  ตำบลบุ่งน้ำเต้า  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ กศน.อำเภอหล่มสักให้บริการ ห้องสมุดสัญจร  การตัดผมชาย การผัดหมี่ การทำไอศกรีมโบราณ  สาธิตการทำขนมดอกจอก ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น