วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

งานการศึกษาตามอัธยาศัย


งานการศึกษาตามอัธยาศัย

                กศน.อำเภอหล่มสัก จัดกิจกรรม เมษารักษ์การอ่าน ให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม เช่น การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ การประกวดโครงงานของนักศึกษา ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น