วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

งานอาชีพ


งานทักษะอาชีพ

                     กศน.ตำบลบุ่งน้ำเต้า จัดและส่งเสริมการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆที่ประชาชนต้องการอยากเรียน เพื่อเพิ่มความรู้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตตำบลบุ่งน้ำเต้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น